TAB slab süsteem

TAB-Slab on spetsiaalne vahelae süsteem, mis projekteeritakse vastavalt etteantud tingimustele ning mis koosneb kiudbetoonist ja APC varrastest.


TAB-SLAB süsteemi eelised:
• Tavaarmeeringuga seotud kulutuste puudumine või vähenemine: armeeringu projekteerimine, armatuuri hankimine, transport, ettevalmistus, paigaldus, valueelne kontroll jne.
• Talvel on oluliselt lihtsam puhastada raketist või armatuuri jääst ja lumest ning enne betoonivalu seda eelsoojendada.
• TAB-Slab™ kiirendab oluliselt ehitusprotsessi – ajaline võit on märgatav.
• Konstruktsiooni valamise kulutused on täpselt etteplaneeritavad.
• Puudub vajadus kvalifitseeritud armeerijate järele.
• Betooni suurem tõmbepaindetugevus võimaldab mõningatel juhtudel vähendada konstruktsiooni mõõtmeid.
• Armeering paikneb ühtlaselt kogu ristlõike ulatuses – puudub valesti paigaldatud armatuurist tingitud risk ja sellest tulenev ümberarmeerimise ajakulu.
• TAB-Slab™ betooni ei ole vaja vibraatoriga tihendada ning seda on kerge paigaldada.
• TAB-Slab™ on efektiivne vahelagede valamisel olemasolevatesse hoonetesse.
• Lihtsus, kiirus, mugavus.


Sõltuvalt konkreetsest projektist võib TAB-Slab betooni kasutada ka kombineerituna tavaarmeeringuga. Süsteem sobib kuni 10 meetriste sillete puhul nii seintele kui postidele toetuvate vahelagedes kasutamiseks.
Kasutatav kiudbetoon sarnaneb isetiheneva betooniga – seda ei tohi vibreerida. Tihendamine ja tasandamine toimub spetsiaalse siluriga.

TAB-Slab betooni puhul on väga oluline järelhooldus. Juba valu käigus tuleb betoon katta järelhooldusainega vältimaks mahukahanemispragude teket plastses faasis. Kui metallkiud on saavutanud tarduva betooniga piisava nakke on mahukahanemispragude oht väike. Betoonivalul tuleb meeles pidada, et betoneerijatel oleks turvataldadega jalanõud vältimaks jalgade vigastamist kiudude poolt.

Tagamaks lõpptulemuse kõrget kvaliteeti on vajalikud:
- õiged algandmed projekteerimiseks ja projekti järgimine
- betooni kvaliteedi kontroll tehases ja objektil
- betooni korrektne ja piisav järelhooldus
Hinnapäring

Kogus:
tk