Koromineral

Kirjeldus:

KOROMINERAL – silikaadipõhjaline läbipaistev immutusvedelik, mis on mõeldud betoonpõrandate tugevdamiseks ning kemikaalikindluse tõstmiseks.

KOROMINERALi võib kasutada betoonpõrandate immutamiseks laohoonetes, tootmishoonetes, ühiskondlikes hoonetes, külmhoonetes, jne.

KOROMINERAL reageerib keemiliselt poorsete, mineraalsete ehitusmaterjalidega (betoon, mört, tellis, krohv jm tsemendile baseeruvad tooted), mille tulemusena moodustub tihedam, tugevam ning suurema veekindlusega pind.


Paigaldus:

Värskelt valatud betooni võib KOROMINERALiga immutada alles pärast betooni välja kuivamist. Aluspind peab olema puhas ja vaba lahtistest osakestest (võib kasutada betoonpõranda masinpesu). Betooni toonierinevusi KOROMINERAL ei kata.

KOROMINERAL on valmis kasutamiseks.

KOROMINERAL paigaldatakse lahjendamata ühe töökäiguga kuni pind on materjalist küllastunud.

Impregneerainet on soovitav paigaldada lamba-nahkse rulliga. Parema tulemuse saavutamiseks on soovitav KOROMINERALi paigaldada rulliga ristisuunaliselt liikudes. Paigaldamisel tuleks vältida loikude teket, üleliigne materjal tuleb eemaldada. Materjali jääkide eemaldamiseks on soovitav peale materjali paigaldamist (u 30 min.) kasutada masinpesu.

Enne paigaldust on soovitav teha proovitöö.

Tehnilised andmed

  • Materjal
  • Värvus
  • Tihedus
  • PH väärtus

 

  • Vedelik
  • Läbipaistev
  • 1,12 g/cm3
  • 11

Materjali kulunorm:

  • Kulunorm sõltub aluspinna poorsusest kuid jääb vahemikku 100 – 200 g/m².

Tootja:

Korodur Westphal Hartbeton
Bochum Wattenscheid, Hohensteinstrasse 19
D-44866 Bochum


Kontroll:

ZLB Zemlabor Beckum


Pakendamine/ Tarne:
20-kg kanistrites


Ladustamine:
Kuivas ruumis.


Säilivusaeg suletuna:

6 kuud