NEODUR HE 3

Kirjeldus:

NEODUR HE 3 kuivsegu on kasutamisvalmis segu tööstuspõrandate pinnakõvenduskihtide
valmistamiseks vastavalt Saksa standardile DIN 18557.

Kasutusala:

Tööstuslike betoonpõrandate pinna kõvaduse ja vastupidavuse tõstmiseks. Tööstuslike
tasanduskihtide valmistamiseks nii ühiskondlikes kui tööstuspindadel, sise- ja välistingimustes.

Paigaldus:

  • NEODUR HE 3 kuivsegu kvaliteetse paigaldamise eeltingimuseks on betooni/tasanduskihi segu õige konsistents. Soovitav on tellida betoon väiksema plastsusega ja reguleerida  töödeldavust superplastifikaatoritega tööplatsil kasutades näiteks KOROPLAST 1 FM.
  • NEODUR HE 3 paigaldatakse kuivpuistena värskele tasanduskihi või betooni pinnale. Ning töödeldakse masinhõõrutiga (ketas ja labad).
  • Valmis pinda tuleb kaitsta liiga kiire väljakuivamise eest. (vast. DIN 1045) näiteks kattes pinna kilega või kasutades KORODUR hooldusvahendeid KOROTEX / KOROPOX (vt. tehn. märklehte).
  • Temperatuuride erinevus võib mõjutada tardumis- ja kivinemisprotsessi."

 

Tehnilised andmed

Tooraine:

  • Segu kõvadest täitematerjalidest koos spetsiaaltsemendiga fraktsioonis - 0 - 3 mm.
  • Tugevus MOHS-skaalal - 7 - 8
  • Survetugevus 28 päeva - > 75 N / mm²
  • Kulumiskindlus - 5 cm³ / 50cm²

 

Materjali kulunorm:

  • 4 – 6 kg / m²

  • värvilise NEODUR HE 3 soovituslik kulunorm on 5 – 7 kg / m²

Tootja:

Korodur Westphal Hartbeton
Bochum Wattenscheid, Hohensteinstrasse 19
D-44866 Bochum


Kontroll:

ZLB Zemlabor Beckum


Pakendamine/ Tarne:
Spetsiaalsetes 25-kg paberkottides EURO-alustel või lahtise materjalina silodes


Ladustamine:
Kuivas ruumis.


Säilivusaeg suletuna:

6 kuud

 

Hinnapäring

Kogus:
tk