NEODUR HE 3 SVS-3

Kirjeldus:

NEODUR HE 3 SVS-3 kuivsegu on kasu­tamisvalmis segu rasketööstuspõrandate pinnakõvenduskihtide valmistamiseks vastavalt Saksa standardile DIN 18557.

Kasutusala:

Tööstuslike betoonpõrandate pinna kõvaduse ja vastupidavuse tõst­miseks. Tööstuslike tasanduskihtide valmistamiseks nii ühiskondlikes kui tööstuspindadel, sise- ja välistingimustes.

Paigaldus:

NEODUR HE 3 SVS-3 kuivsegu kvaliteetse paigaldamise eeltingimuseks on be­tooni/tasanduskihi segu õige konsis­tents. Soovitav on tellida betoon väik­sema plastsusega ja reguleerida  töödeldavust superplastifikaatoritega tööplatsil kasutades näiteks KOROPLAST 1 FM.

NEODUR HE 3 SVS-3 paigaldatakse kuivpuistena värskele tasanduskihi või betooni pinnale. Ning töödeldakse masinhõõrutiga (ketas ja labad).

Valmis pinda tuleb kaitsta liiga kiire väljakuivamise eest. (vast. DIN 1045) näiteks kattes pinna kilega või kasu­tades KORODUR hooldusvahendeid KOROTEX / KOROSEAL (vt. tehn. märklehte).

Temperatuuride erinevus võib mõju­tada tardumis- ja kivinemisprotsessi.

 

Tehnilised andmed

Tooraine:

  • Granulomeetria:  0 - 3 mm
  • Tugevus MOHS-skaalal: 7 - 8
  • Survetugevus 28 päeva: > 75 N / mm2
  • Kulumiskindlus: 3 cm3 / 50 cm2

Materjali kulunorm:

  • 3 - 5 kg / m²

  • värvilise Neodur HE 3 SVS-3 soovituslik kulunorm on 5 – 6 kg / m²

Tootja:

Korodur Westphal Hartbeton
Bochum Wattenscheid, Hohensteinstrasse 19
D-44866 Bochum


Kontroll:

ZLB Zemlabor Beckum


Pakendamine/ Tarne:

Spetsiaalsetes 25-kg paberkottides EURO-alustel või lahtise materjalina silodes


Ladustamine:

Kuivas ruumis.

Säilivusaeg suletuna 6 kuud

Hinnapäring

Kogus:
tk