Cement All

Kirjeldus:

Cement All on kõrge kvaliteediga kiirkivinev parandussegu, mis sobib kasutamiseks kohtades, kus on oluline suur kulumiskindlus ning vähene mahu- kahanemine. Sobib kasutamiseks ka märjas keskkonnas. Tardub 15 minutiga ning on võimeline koormusi taluma juba 1 tunni pärast.

Kasutuskohad:

Cement All on multifunktsionaalne toode, mida saab kasutada betoonkonstruk- tsioonide parandamiseks. Sobib kasutami-seks betoonpõrandatel, seintel, sildadel, vahelagedes, lennuväljade katteplaatidel, kiirteede parandustel, jne.

Koostis:

Kiiretoimeline Cement All on segu kiirkivinevast tsemendist, kvartsliivast spetsiaalsetest täitematerjalidest. Cement All on mittemetalne ei sisalda kloriide. Kiiretoimeline Cement All on sarnane portlandtsemendi baasiliste parandus-segudega ning seda võib peale kanda sarnaste meetodite abil.

Värvus - helehall:

Lõpptulemuse värv võib varieeruda sõltuvalt paigaldusmeetoditest ning keskkonnast.


Kasutamine:
Pinna ettevalmisus

Parandustöödeks peab aluspind olema puhas, tasane, vaba lahtistest osakestest, mis võivad naket vähendada, nagu näiteks õli, asfalt, järelhooldusained, happed, mustus ja lahtised osakesed. Ebatasasused põrandas tuleb eemaldada. Enne paigaldust tuleb pind immutada veega.

Segamine:

Soovitatav on kasutada mehaanilist miksrit. Töö tuleks organiseerida nii, et kogu varustus ning tööliskond oleks kohal enne segu segamist. Segamiseks kasutada puhast vett. Kiiretoimelist Cement All-i võib segada kasutades 25 kilose koti kohta 2,8 kuni 4,7 liitrit vett. Väiksem vee kasutus tagab suurema tugevuse. Mitte ületada 4,7 liitrit vett koti kohta. Et parandada pumbatavust ning vedeldada segu, tuleks kasutada kiiretoimelist Flow Control plastikaatorit. Vala mõõdetud kogus vett segamisnõusse. Kui mikser töötab, lisa Cement All kuiv-segu. Segada minimaalse ajaga, et ei tekiks segusse tükke ja oleks õige konsistents.

Paigaldamine:

Cement All-i paigaldatakse traditsiooniliste meetoditega. Paigaldada, tihendada ning siluda kiiresti, et jätta maksimaalne aeg töö lõpetamiseks.
Cement All-i saab viimistleda masin-hõõrutiga, labadega ja samuti ka harjaga. Tasandamisel ära paigalda segu kihtidena, vaid täida korraga kogu ala ning seejärel töötle horisontaalselt. Mitte paigaldada läbikülmunud pinnale. Et pikendada tööaega on võimalik kasutada Set Control lisandit.

Järelhooldus:

Parim viis teostada järelhooldust on niisutada pinda veega. Alusta hooldust kohe kui pind on kaotanud niiskusläike. Hoia vett pinnal kuni 1 tund. Vastavalt madalale temperatuurile või kivis-tumisprotsessi aeglustamise vajadusel võib see aeg venida. Vesihoolduse eesmärgiks on hoida pind märg niikaua kuni see on saavutanud piisava tugevuse.

Temperatuur:

Soe keskkond kiirendab Cement All-i töötlemisaega. Et kaitsta pinda kõrgete temperatuuride eest, tuleb hoida materjali jahedana ning kasutada külma seguvett. Cement All- i pole soovitav kasutada kui põrandapinna või ümbritseva õhu temperatuur on alla 7 ºC.

 

Tehnilised andmed:

 • Tahenemise aeg:
  ASTM C – 191 - 22ºC juuresalgne tahenemine – 15 min
  lõpptahenemine – 35 min
 • Survetugevus:
  ASTM C – 109
  1 tund – 20 MPa
  3 tundi – 30 MPa
  7 päeva – 40MPa
  28 päeva – 60 MPa

   

Piirangud:

Mitte kasutada suurema kihipaksuse kui 10 cm puhul, paksemate kihtide puhul tuleks kasutada kiiretoimelist Mortar Mix-i või kiiretoimelist Rapid Set-i. Soovitav oleks eelnevalt teha vähemalt üks proovitöö, et katsetada materjalide ning tehnika sobi-vust.

Hoiatus:

Cement All sisaldab tsementi, mis võib ärritada kopse, silmi ning nahka. Vältige materjaliga otsest kontakti. Kasutage ainult ventileeritud ruumis. Märg segu võib tekitada naha põletust. Kanda kindaid, silma kaitsmeid ning kaitsvat riietust. Nahakontakti korral tuleb koheselt pesta rohke vee ja seebiga, loputada korralikult ning vajadusel korrata, kasutades rohkelt vett. Võimalusel konsulteerida ka arstiga. Hingamishäirete puhul tuleb inimene koheselt viia värske õhu kätte, kui need jätkuvad, tuleb pöörduda koheselt arsti poole.

Tootja:

CTS Cement Manufacturing Corp.

11065 Knott Ave., Suite A

Cypress, CA 90630

Hinnapäring

Kogus:
tk