• Soovitav on kasutada spetsiaalset betoonisegu vuugivabade põrandate valamiseks. Spetsiaalse segu eesmärgiks on vähendada põranda pragunemisriski.
  • Teraskiudude mark ning doseering tuleb võtta vastavalt etteantud tugevusarvutusele. Üldjuhul on teraskiudude doseering vahemikus 30 – 60 kg/m³.
  • Deformatsioonivuukide vahekaugus on max. 30 x 30 m.
  • Tugevusarvutus eeldab, et deformatsioonivuukides toimub nihke- ning paindepingete ülekandumine ühelt plaadi servalt teisele, kasutades HCO (omega) või HCD (delta) vuugiprofiile. Nimetatud vuugiprofiilid on võimelised töötama vuugi avanemisel kuni 20mm.
  • Et plaat saaks vabalt kahaneda, tuleks põrandaalune killustikalus teha võimalikult sile - kõrgustolerantsiga ±10mm ning hõõrde vähendamiseks paigaldada
  • kahekordne polüetüleenkile paksusega 0,15mm. Samuti on oluline pinnase tihendatus etteantud tugevuseni.
  • Soovitav on paigaldada plaadi sisenurkadesse, avade ning postide ümber lisavardad 5 x Ø10, l=800mm, s50mm nii, et nad asetseksid risti nurgapoolitajaga.
  • Põrandaplaat tuleb eraldada vertikaalkonstruktsioonidest min. 8mm paksuse eraldusribaga. Plaadi keskel asetsevad postid on soovitav eraldada kahekihilise
  • servalindiga. Väga oluline on betooni järelhooldus. Vee liiga kiire eraldumise eest tuleks betoonipinda kaitsta järelhooldusainega nt. Korotex -ga või kilega.