Teräskuitu

Yleistä teräskuitubetonista
Teraskiud - Kiudbetoon

Teräskuitubetoni on komposiittimateriaali, johon on betonin halkeilun jälkeisen vetolujuuden säilyttämiseksi tai parantamiseksi lisätty teräskuitua. Teräskuitua käytetään betonirakenteissa perinteisen raudoituksen korvaamiseen tai sen käytön vähentämiseen.

Nykyään kuitubetonin käyttöalue on jonkin verran laajentunut. Teräskuitubetonia voi maanvaraisten lattiarakenteiden ohella käyttää myös:

 • paalulaatoissa,
 • laatta- tai nauhaperustuksissa,
 • välipohjissa,
 • seinissä.

Kuitubetonin käyttö nopeuttaa olennaisesti lattioiden rakentamista, sillä raudoituksen asennusta ei tarvita. Samalla voi olla varma, että raudoitus sijoittuu aina oikeaan paikkaan ja raudoitusvirheiden riski minimoidaan.

Teräskuitubetonin ominaisuudet riippuvat suurelta osin käytettävästä teräskuidusta. Laboratoriokokeet osoittavat, että suotuisin mahdollinen kuitu on:

 • vedetystä langasta,
 • vetolujuus 1100 – 1500 MPa,
 • halkaisija 0,75 mm ja
 • pituus 50 mm.

Teräskuidun toimintaperiaate

Ankkuroinnin parantamiseksi teräskuidut ovat päästä taivutettu koukkumuotoiseksi (Hooked End). Betotrade OÜ:n tuotevalikoimassa on kyseisen teräskuidun tuotenimi BT-HE75/50.

Teräskuitubetonia koskevat erilaiset standardit ja ohjeet. Teräskuitujen käyttäytyminen betonissa on selvitetty kokeissa, jossa erilaisten betoniluokkien ja annosteltavien kuitumäärien avulla selvitetään teräskuitubetonin käyttäytyminen halkeilun jälkeisessä tilassa. Kokeessa kuormitetaan kummastakin päästä tuettua kuitubetonista valmistettua palkkia keskeltä.

Teräskuidulla voidaan korvata raudoitus ja estää halkeamien syntyminen ja leventyminen jo mikrohalkeaman vaiheessa. Tämän ominaisuuden ansiosta voidaan esimerkiksi lattioissa kasvattaa kutistumissaumojen väliä verrattuna perinteiseen raudoitukseen. Teräskuitujen tarkka annostus on mahdollista laskea erityisohjelmiston avulla. Laskentaan tarvitaan seuraavat asiakkaan antamat tiedot:

 • kuormitukset,
 • perustan tiedot,
 • muut vaatimukset.

Betotrade OÜ:llä on valmiudet toteuttaa kyseiset teräskuitujen annostusta ja laatan paksuuden määrittämistä koskevat laskelmat.

Myytävien teräskuitujen on oltava sertifioituja ja standardien mukaisia. Samanmuotoiset kuidut eivät välttämättä käyttäydy betonissa samalla tavalla ja tämä voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Joka tapauksessa on käytettävä suunnitelman mukaisia teräskuituja.

Betotrade OÜ:n tarjoamat teräskuidut on luokiteltu standardin EN 14889-1:2006 mukaan järjestelmään 1, eli niitä voidaan käyttää betonissa tai laastissa laskennallisena raudoituksena. Tilaaja voi varmistaa, että kuitumäärä on annosteltu suunnitelman mukaisesti EN 14721:2005 standardia noudattaen, jonka mukaan erotetaan pesemällä ja punnitaan standardin mukainen kuitumäärä sekä tarkastetaan vastaavuus säädetyn annostuksen kanssa.

Tavanomaisen käytännön mukaan betonin, johon on jo sekoitettu sopiva annos teräskuituja, toimittaa betonin valmistaja. Betotrade OÜ tekee yhteistyötä kaikkien betonitehtaiden kanssa Virossa. Asiakkaan on yksinkertaisesti ilmoitettava valmistajalle betonityyppi, annosteltava kuitumäärä, betonin määrä sekä sopia toimituksen ehdot. Jos tarvitset teknistä neuvontaa, ota meihin yhteyttä.

Pyydä tarjous teräskuidusta!