Stålfibrer

Generellt om stålfiberbetong
Teraskiud - Kiudbetoon

Stålfiberbetong är ett kompositmaterial där stålfibrer tillsätts i betongblandningen för att bibehålla eller öka draghållfastheten efter att en spricka har uppstått i betongen. Stålfibrer används i betongkonstruktioner för att ersätta eller minska den traditionella armeringen.

Numera har användningen av fiberbetong ökat något. Förutom golv kan stålfiberbetong också användas för:

 • pålburna plattor,
 • platt- och bandgrundlägnningar,
 • mellantak,
 • vägg.

Användningen av fiberbetong påskyndar byggprocessen för golv betydligt, eftersom man slipper att installera armering. Det säkerställer också att armeringen alltid är på rätt plats och risken för armeringsfel minimeras.

Egenskaperna hos stålfiberbetong beror till stor del på vilken typ av stålfiber som används. Laboratorieprov visar att den mest optimala fibern är:

 • av dragen tråd
 • med en draghållfasthet mellan 1100 och 1500 MPa,
 • med en diameter på 0,75 mm och
 • en längd på 50 mm.

Hur stålfibrer fungerar:

För att förbättra förankringen finns det särskilda krokar i fiberns ändar (Hooked End). I Betotrade OÜ:s produktsortiment har denna stålfiber produktnamnet BT-HE75/50.

Det finns en mängd olika standarder och vägledande material för stålfiberbetong. Beteendet hos stålfibrer i betong har undersökts genom prov där beteendet hos stålfiberbetong efter sprickbildning bestäms med hjälp av olika betongklasser och olika doser av stålfibrer. I provet belastas fiberbetongbalken, som stöds i båda ändarna, från mitten.

Stålfibrernas funktion är att armera betongen och förhindra sprickbildning redan på mikrospricksnivå. Till exempel jämfört med konventionell armering gör denna egenskap det möjligt att öka avståndet mellan krympfogar på golv. Med hjälp av särskilda program kan man beräkna exakt dosering av stålfibrer. För beräkningen krävs följande uppgifter som tillhandahålls av kunden:

 • belastningar,
 • uppgifter om underlaget
 • övriga krav.

Betotrade OÜ har förmågan att utföra dessa beräkningar för att bestämma stålfiberdoseringen och plattans tjocklek.

De stålfibrer som säljs ska vara certifierade och överensstämma med standarden. Fibrer som har identiska form uppträder nödvändigtvis inte på samma sätt i betong, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Det är viktigt att använda projekterade stålfibrer.

De stålfibrer som Betotrade OÜ erbjuder klassificeras som system 1 enligt EN 14889-1:2006, dvs. de kan användas i betong eller murbruk som beräknad armering. Kunden kommer att kunna kontrollera att mängden stålfibrer överensstämmer med projektet i enlighet med EN 14721:2005, varvid den mängd stålfibrer som anges i standarden kommer att sköljas ut, vägas och kontrolleras mot den föreskrivna doseringen.

Allmän praxis är att betong med redan doserade stålfibrer levereras av betongproducenten. Betotrade OÜ samarbetar med alla betongfabriker i Estland. Kunden behöver bara meddela tillverkaren av stålfiberbetong vilket betongmärke, fiberdosering och volym som ska användas och komma överens om leveransvillkoren. Du kan alltid få teknisk rådgivning genom att kontakta oss.

Be om en offert på stålfibrer!