Betona ķīmija –līdzeklis, kas kompensē betona tilpuma rukumu

BT-SRA400 līdzeklis tilpuma rukuma mazināšanai

Plaisas betona grīdās parasti izraisa tilpuma rukums. Tilpuma rukumu iespējams samazināt 50 % apmērā, ja svaigam betona maisījumam pievieno speciālu papildu vielu, kas samazina saraušanās spriedzi un izlīdzina mitruma iztvaikošanu no betona konstrukcijas.

BT-SRA400 ir lietošanai gatava piedeva, kas samazina betona plastisko un žūšanas izraisīto saraušanos.

BT-SRA400 samazina betona mikroporās radušās robežvirsmas jeb meniska virsmas spraiguma spēku, kas rodas, ūdenim izžūstot. Tas savukārt samazina iekšējos stiepes spriegumus, kas izraisa cementa pastas saraušanos. Izžūšanas izraisītā saraušanās samazinās par apmēram 30…50%. BT-SRA400 nesatur hlorīdus un nekādā veidā nepalielina armatūras korodēšanos. BT-SRA400 pievieno svaigam betona maisījumam.

BT-SRA400 dozai vispārīgā gadījumā jābūt 0,5 – 1,5% cementa tilpuma. Precīzs daudzums atkarīgs no betona klases, vides klases un lietošanas sfēras.

Tehniskā informācija un lietošanas pamācība:

Prasi piedāvājumu

Max. file size: 2 GB.