Betongkemi – efterbehandlingsmedel

Huvudsyftet med efterbehandlingsmedel för betong är att skapa ett tunt membran som gör att den färska betongblandningen inte torkar ut för snabbt, vilket kan orsaka krympsprickor. Applicering av efterbehandlingsmedlet bör ske så snart som möjligt. Efterbehandlingens implementering är särskilt viktigt när det gäller gjutningar utomhus, i direkt sol och vind.

Efterbehandling baserat på syntetiska hartser för betonggolv och utjämningsskikt

BETOTEX är ett efterbehandlingsmedel baserat på syntetiskt harts som är färdigt att användas, för att förhindra förr snabb uttorkning i nygjutna betongytor. Omedelbar efterbehandling av betong är särskilt viktigt vid betonering vid höga temperaturer och låg luftfuktighet. Betong måste också skyddas mot starkt drag. Plastiska krympsprickor bildas på betongytor på grund av dålig efterbehandling.

Teknisk information och bruksanvisningar:

KOROTEX – efterbehandlingsmedel baserat på av syntetiska hartser för betonggolv, mellantak och utjämningsskikt

KOROTEX är ett efterbehandlingsmedel baserat på syntetiskt harts som är färdigt att användas och förhindrar förr snabb uttorkning i nygjutna betongytor. Omedelbar efterbehandling av betong är särskilt viktigt vid höga temperaturer och låg luftfuktighet. Betong måste också skyddas mot starkt drag. Plastiska krympsprickor bildas på betongytor på grund av dålig efterbehandling.

Teknisk information och bruksanvisningar:

Betoonikeemia Granitex CEfterbehandling och impregnering av nygjutna betongytor för att öka slitstyrkan och hållfastheten, dammskydd

GRANITEX C Efterbehandling och impregnering av nygjutna betongytor för att öka slitstyrkan och hållfastheten, dammskydd GRANITEX C är en silikatbaserad, klar impregneringsvätska avsedd för efterbehandling, förstärkning och ökning av kemisk beständighet av nygjutna betonggolv. Härdningsmedlet tränger in i betongens yta, reagerar med kalciumhydroxiden i betongen och bildar en tät kristallstruktur som förhindrar för snabb uttorkning.

Teknisk information och bruksanvisningar:

Be om ett offert!

Max filstorlek: 2 GB.
Integritetspolicy(Nödvändigt)