Tööriistad – akudega masinhõõrutid

Betoonehitus on tänapäeval ühe suurima ökoloogilise jalajäljega tööstusharu ja seetõttu panustatakse uute jätkusuutlike tehnoloogiate arendamisesse päris suurel määral. Keskonnasertifikaatide kasutuselevõtuga hoonete ehituses on süsiniku jalajälg saanud väga tähtsaks parameetriks. Betooni ühe peamise komponendi, tsemendi tootmisel tekkivat CO2 hulka on väga keeruline vähendada ja seetõttu tuleks keskenduda tehnoloogilistele võimalustele, et betoonehitust rohelisemaks muuta.

Üks võimalus on betoonpõrandate ehitamisel kasutada kvaliteetsetel liitiumakudel töötavaid BT60B ja BT75BEmasinhõõruteid. Tänu nullemissioonile on antud seadmete kasutamine tööturvalisuse seisukohast oluline kinnistes, halvasti ventileeritud ruumides. Põrandate karboniseerumisest tingitud probleeme on oluliselt vähem ning helitase, mis ümbekaudseid võiks segada, palju madalam.

Peamised eelised:

  • Heitmevaba, turvaline töötada kinnistes ruumides, kus on oht vingugaasi mürgistustele.
  • Puudub vajadus uste ja akende avamiseks, mille tagajärjel väheneb betoonpõrandate üleskaardumise ning kahanemispragunemise risk.
  • Pole vaja ajutisi (ja kalleid) sundventilatsioonisüsteeme.
  • Madal müratase, mis on oluline tihedalt asustatud linnaruumis.
  • Puuduvad kulud kütusele ja õlivahetusele.
  • Puudub kütuse mahavalamisest tingitud pinnakahjustuste oht.
  • Ei ole töid segavaid pikendusjuhtmeid.
  • Akusid lihtne vahetada tänu suurele toitepesale.
  • Masina kogukaal on võrreldav bensiinimudelitega ja normaalse kasutamise korral saab töötada 1-3 tundi järjest.
  • Kiirlaadija (230V või 110V) laeb aku vähem kui 3 tunniga.

Loe ka artiklit : Betoonpõranda karboniseerumine värskes staadiumis

Küsi pakkumist akuga masinhõõrutile!

Max. file size: 2 GB.