Betooni alla – betooni sisse – betooni peale

Teraskiud põranda pinnal

Autor |Teraskiud, Tööriistad|

Teraskiudbetooni (TKB) kasutamine betoonpõrandates on tänapäeval väga levinud. Kiudude kasutamine vähendab oluliselt kulutusi tööjõule ning konstruktsioon valmib võrreldes tavaarmeeritud lahendusega oluliselt kiiremini. Üks väheseid miinuseid kiudbetooni puhul on mõningate kiudude väljajäämine põranda pinnast. Need väljajäävad

Betooni suvine järelhooldus

Autor |Järelhooldus|

Järjest suvisemaks muutuvad ilmad tekitavad üha rohkem probleeme seoses betoonpindade pragunemisega. Tuulise ja palava ilma puhul toimub vee aurustumine betooni pinnalt väga intensiivselt ning plastsete kahanemispragude tekke oht on väga suur.  Seega muutub valujärgne

  • Makrokiud vs teraskiud

Makrokiud vs Teraskiud

Autor |Makrokiud, Teraskiud|

ArmoTec Betotrade OÜ tootesortimenti on lisandunud uus ja soodne makropolümeerne kiud ArmoTec. ArmoTec sobib saranaselt teistele turulolevatele makrokiududele kasutamiseks põrandakonstruktsioonides kus ei mõju suured koormused nagu kortermajade tasanduskihid, ühiskondlikud hooned, kaubanduspinnad, jne. Samuti

Pinnakõvendi irdumine põranda pealispinnalt

Autor |Pinnakõvendid|

Tavapäraselt kasutatakse betoonpõrandate pinnakihi kulumiskindluse suurendamiseks mitmesuguseid spetsiaalseid pinnakõvendid, mis oma olemuselt on suure tiheduse ja survetugevusega eribetoon. Pinnakõvendi paigaldatakse kuivpuistena värskele betoonisegule põranda viimistlusfaasis. Eritehnika kasutamisel on võimalik puistata pinnakõvendit ka vahetult paigaldatud