Vuugiraudadest üldiselt

Vuuk on betoonpõranda kõige kriitilisem osa. Põrandavuuke on kahesuguseid:

  • lõigatud kahanemisvuugid, mis lõigatakse ca 1/3 plaadi paksusest
  • plaati läbivad deformatsioonivuugid.

Tänapäevased tööstuspõrandad valatakse suurel määral ilma lõigatud vuukideta, mis tähendab seda, et põhiline rõhk langeb deformatsioonivuukidele. Betooni mahukahanedes need vuugid avanevad kuni 20mm ja seetõttu on väga oluline, et need ei laguneks tõstukite rataste all, ei lubaks plaadiservasid üles kaarduda ning kannaksid koormuseid üle vuugi.  Parim viis deformatsioonivuuki moodustada on kasutada spetsiaalseid vuugiprofiile. Läbi aegade on kasutatud erinevaid lahendusi ja peamiselt on põhirõhk olnud vuugiservade kaitsmisel ning horisontaalse liikumise võimaldamisel. Kaasaegsete lahendustega on võimalik seda põranda nõrgestuskohta oluliselt tugevdada.

Lisaks tavapärasele, põrandaplaadi horisontaalse liikumise võimaldamisele, pakub Betotrade spetsiaalseid DOWEL, SINUS ja OMEGA 03 vuugilahendusi, mis on suurel määral edasi arendatud ning pakuvad märgatavaid täiendusi:

  • Vuugist ülesõit ei tekita lööke isegi väga tugevast materjalist tõstukirataste puhul. Lõpptarbijale tähendab see väiksemat kulu laadimismasinate hooldusele (rattalaagrid, rehvid), väiksem oht töötajate tervisele (seljaprobleemid) ning väiksem oht teisaldatavat kaupa vigastada.
  • Vertikaalne liikumine on takistatud, ei teki astet vuugi erinevate poolte vahel
  • Takistab vuugiservade kaardumist
  • Oluliselt suurem võime koormuseid üle kanda ja seega optimeerida betoonpõranda paksust
  • Täiustatud vuugiservade kaitse

Meie tootevalikus on ka lahendus vanadele lagunenud deformatsioonivuukidele, mis vajavad parandamist. Sellise viisiga on võimalik taastada näiteks käiguteede või ukseavade vuuke kus liiklus on väga intensiivne ning lagunenud vuuk takistab oluliselt logistika sujuvust.

Küsi pakkumist vuugiprofiilidele!

Max. file size: 2 GB.